บริการของเรา

CAI และสื่อการสอนบน Tablet

       บริการรับทำสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน ตลอด จนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ อาทิ สื่อการสอนสำหรับพัฒนาความรู้บุคคลภายใน องค์กร สื่อการสอนสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในภาคการ ศึกษา สื่อการสอนสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาโปรเจคส่วนตัวหรือใช้สอบเลื่อนขั้น การทำสื่อการสอนบน Tablet (Application Android) ผลงานนิสิต ป.โท/ป.เอก ผลงานครู คศ.3 เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย

 • – เนื้อหาบทเรียน
 • – ภาพประกอบ
 • – แบบฝึกหัดก่อนเรียน-หลังเรียน
 • – เสียงบรรยาย
 • – ไฟล์ VDO (ถ้ามี)
 • – ปกหน้า-หลัง กล่อง CD
 • – CD + กล่อง CD

Animation Flash 2D

       บริการออกแบบและผลิตสื่อการ์ตูน หรือ Animation 2D สื่อสร้างสรรค์ที่ช่วย เพิ่มความน่าสนใจด้วยภาพการ์ตูนที่น่ารัก และเสียงประกอบ ช่วยให้การเรียนรู้ไม่น่า เบื่ออีกต่อไปภาาพเคลื่อนไหวซึ่งใช้ตัวละครในการผูกโยงเรื่องเพื่ออธิบาย ขยายความ แสดงหรือนำเสนอความรู้ วิธีการขั้นตอนของการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ เพื่อสร้าง ความเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้แจ่มชัดมากขึ้น ได้แก่

 • – แอนนิเมชั่นสำหรับประกอบการเรียน
 • – แอนนิเมชั่นสำหรับงานจัดแสดงสินค้า
 • – แอนนิเมชั่นแนะนำบริษัท หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และอื่นๆ

Website

       บริการออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ทั่วไป ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ ธุรกิจของคุณ บริการด้านเว็บไซต์มีดังนี้

 • – Web Application
 • – Website ร้านค้าออนไลน์ (ระบบหน้าร้าน+หลังร้าน)
 • – Website บริษัท / ห้างร้าน / โปรโมทผลิตภัณฑ์
 • – Website สถานศึกษา / สถานที่ราชการ
 • – Website สนับสนุนการศึกษา / E-Learning
 • – Website กิจกรรมชิงรางวัล และ Website อื่นๆ ทุกรูปแบบ

e-Book

       e-Book หรือ e-Magazine นั้นมีข้อดีที่เหนือกว่าหนังสือที่เป็นกระดาษอยู่ หลายอย่าง นอกเหนือจากการลอกเลียนแบบการพลิกหน้ากระดาษที่เรียกว่า Flip Page แล้ว หนังสือยังสามารถลิงค์ไปยังหน้าอื่น ๆ หรือหน้าเว็บไซต์อื่นได้เพียง คลิก เดียวเท่านั้น อีกทั้งการใส่คลิปวิดีโอลงไปบนหน้าเพจ การใส่ภาพเคลื่อนไหว เสียง บรรยาย นั้นทำให้ e-Book เป็นสื่อที่เรียกว่า Multimedia ไว้อย่างครบถ้วนที่ทำงาน ได้ทั้งในระบบ Online และ Offline

ขั้นตอนการให้บริการ

1. เลือกสื่อของท่าน
2. ติดต่อเราที่ 055-332188 , 088-1478898 , support@hoteljob.in.th
3. เตรียมเนื้อหาให้พร้อม และส่งมอบข้อมูลให้ทางเรา
4. ทำสัญญาการว่าจ้าง พร้อมเริ่มดำเนินการ
5. ส่งมอบงาน เมื่อครบกำหนดระยะการทำงาน ชำระเงินงวดสุดท้าย

เงื่อนไขการชำระเงิน

หลังจากตกลงว่าจ้างตามราคาที่ตกลงกันแล้ว การชำระเงินจะแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้
- งวดที่ 1 ชำระ 30% หลังจากทำสัญญาการว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ได้รับ Lay out ประกอบด้วย Script เสียงบรรยาย, Graphic Theme, Navigation ต่างๆ ในบทเรียน
- งวดที่ 2 ชำระ 30% เมื่อส่งความคืบหน้าของงาน
- งวดสุดท้าย ชำระ 40% เมื่อส่งงานเสร็จเรียบร้อย