ใบเสนอราคาเว็บไซต์

ขอใบเสนอราคาเว็บไซต์
ชื่อ - นามสกุล *

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

หมายเลขโทรศัพท์(มือถือ) *

ชื่อเว็บไซต์ URL (ถ้ามี)

อีเมล *

ประเภทเว็บไซต์

โทนสีที่ต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ที่ต้องการ
เงื่อนไขการจัดทำ
โปรดอ่านเงื่อนไขการจัดทำก่อน ดังต่อไปนี้
1. ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูล เนื้อหา (ในรูปแบบ Text File เช่น Word, Excel, Notepad) และรูปภาพ ให้กับทางเราทั้งหมด
2. ระยะเวลาในการจัดทำเริ่มต้น 30 วัน เริ่มตั้งแต่ได้รับการเซ็นเอกสารกลับ, ชำระเงินมัดจำ และส่งรายละเอียดในการจัดทำทั้งหมด
3. สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง หลังจากดูตัวอย่างเว็บไซต์แล้ว และการแก้ไขงานทางลูกค้าต้องกำหนดมาเป็นข้อๆ
4. ระยะเวลาในการรอการแก้ไขจากลูกค้า หากเกิน 7 วันทางเราถือว่าลูกค้ายอมรับงานทั้งหมดและยินดีที่จะให้ทางเราปิดจบงาน
Security Code :
โปรดกรอก Security Code * :