บริการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

       e-Book หรือ e-Magazine นั้นมีข้อดีที่เหนือกว่าหนังสือที่เป็นกระดาษอยู่ หลายอย่าง นอกเหนือจากการลอกเลียนแบบการพลิกหน้ากระดาษที่เรียกว่า Flip Page แล้ว หนังสือยังสามารถลิงค์ไปยังหน้าอื่น ๆ หรือหน้าเว็บไซต์อื่นได้เพียง คลิก เดียวเท่านั้น อีกทั้งการใส่คลิปวิดีโอลงไปบนหน้าเพจ การใส่ภาพเคลื่อนไหว เสียง บรรยาย นั้นทำให้ e-Book เป็นสื่อที่เรียกว่า Multimedia ไว้อย่างครบถ้วนที่ทำงาน ได้ทั้งในระบบ Online และ Offline
Contact

ผลงานของเรา