บริการจัดทำสื่อแอนิเมชัน

       บริการออกแบบและผลิตสื่อการ์ตูน หรือ Animation 2D สื่อสร้างสรรค์ที่ช่วย เพิ่มความน่าสนใจด้วยภาพการ์ตูนที่น่ารัก และเสียงประกอบ ช่วยให้การเรียนรู้ไม่น่า เบื่ออีกต่อไปภาาพเคลื่อนไหวซึ่งใช้ตัวละครในการผูกโยงเรื่องเพื่ออธิบาย ขยายความ แสดงหรือนำเสนอความรู้ วิธีการขั้นตอนของการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ เพื่อสร้าง ความเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้แจ่มชัดมากขึ้น ได้แก่
       - แอนนิเมชั่นสำหรับประกอบการเรียน
       - แอนนิเมชั่นสำหรับงานจัดแสดงสินค้า
       - แอนนิเมชั่นแนะนำบริษัท หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และอื่นๆ
Contact

ผลงานของเรา

  • Animation Energy renger
  • Animation เยาวชนกับการมี ส่วนร่วมบนเส้นทางประชาธิปไตย