เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนโฮเทลจ๊อบ

      เปิดตัวด้วยธุรกิจเว็บไซต์ประกาศหางานโรงแรมเราเป็นสื่อกลางให้โรงแรมทั่วประเทศ และต่างประเทศ เข้ามาประกาศตำแหน่งงานในเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่จะได้คนไปทำงานตาม ความต้องการ ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีโรงแรมที่เป็น สมาชิกกว่า3,000 โรงแรมทั่วประเทศด้วยความก้าวไกลของเทคโนโลยี ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เราจึง มีการขยายสายงานของบริษัทให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ได้เพิ่มจำนวนบุคลากรใน บริษัทฯ หลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน ดีไซต์หรือด้านโปรแกรมเมอร์ เพื่อรองรับการบริการ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ซึ่งปัจจุบันห้างหุ้นส่วนโฮเทลจ๊อบ ได้มีบริการผลิตงานด้าน Multimedia ดังนี้
1. บริการออกแบบเว็บไซต์ รับจัดทำเว็บไซต์
2. บริการจัดทำสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้
    - CAI (บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน)
    - สื่อการสอนบน Tablet
3. การ์ตูน Animation Flash 2D
4. e-Book หรือ e-Magazine