Media Max

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฮเทลจ๊อบ เปิดตัวด้วยธุรกิจเว็บไซต์ประกาศหางานโรงแรม เราเป็นสื่อกลางให้โรงแรมทั่วประเทศ ปัจจุบันมีโรงแรมที่เป็นสมาชิกมากกว่า 3,000 โรงแรมทั่วประเทศ เราจึงขยายสายงานของบริษัท ให้มีความ หลากหลายเพิ่มมากขึ้น หลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน ดีไซน์ หรือด้าน โปรแกรมเมอร์ เพื่อรองรับการบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยบริการ ที่รวดเร็ว เหมาะสมทั้งทางด้านราคา และคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่ง ที่ดีที่สุด และตรงความต้องการมากที่สุด

บริการของเรา

ลูกค้าของเรา